Itzultzea   

Jar zaitez nirekin harremanetan: zure zalantzak argituko ditut, aholkua emango dizut, aurrekontua egingo dizut, edo egiten ditudan gauzei buruzko informazioa trukatuko dut zurekin.
Bernat Vidal

306 Postakutxa
48200 Durango (Bizkaia)
Tel. + 34 946 20 20 00

bernatvidal.escultura@gmail.com
www.bernatvidal.escultura.com
bernatvidal.escultura.blogspot.com

Kontsulta-orria.
  cuerpo3
 
 

Web diseinua:    ©   Copyright   Eskuekin